Chi Nhánh 1
199 Đường 3/2, P.9, Quận 10, TP.HCM
Liên hệ đặt hàng:
083.927.4036
093.778.5638
Chi Nhánh 2
358B Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3, TP.HCM
Liên hệ đặt hàng:
083.931.0496
091.666.3879
Chi Nhánh 3
197 Đường 3/2, P.9, Quận 10, TP.HCM
Liên hệ đặt hàng:
083.927.4036
093.778.5638